مشتریانی که از محصولات و سرویس های ما اسفاده کرده اند:
20. شرکت مرغ سرخدار گز
19. شرکت مرغ  سیمین جوجه
18. شرکت مرغ بهره برداران
17. شرکت مرغ گوهر طیور
16. شرکت مرغ همادشت
15. شرکت مرغ سپید زربال
14. شرکت مرغ پیـــــگیر
13. کارخانه داروسازی نیاک

12. کارخانه داروسازی گیاه اسانس

11. شرکت کشت و صنعت سویابین

10. شرکت آجر ماشینی فدک گلوگاه

9. شرکت کانسارخزر
8. کانون وکلای دادگستری استان گلستان
7. موسسه اعتباری فردوسی پوشش در سراسر شعبه های ایران
6. شرکت کیمیاچوب
5. شرکت مخابرات استان گلستان(پوشش استانی)
4. بیمارستان آل جلیل آق قلا
3. بیمارستان 5 آذر گرگان

2. بیمارستان شهید صیاد شیرازی

40. شرکت شیمیایی گل سم گرگان

39. نمایشگاه بین المللی استان گلستان

38. کلینیک فارابی

37. کارخانه فلز پوشان صنعت

36. شرکت شن و ماسه قائم

35. شرکت گرگان زمین

34. شرکت باربری اقتصاد نو

33. شرکت گرگان فلز

22. شرکت زرین کالای گلستان

21. شرکت اینچه برون صحرا

23. شرکت زرین شانه

24. شرکت بیمه پارسیان (سرپرستی)

25. شرکت بیمه پاسارگاد

26. شرکت پخش مارال

27. شرکت سپیدراه کیان

28. شرکت تبلیغاتی نقشینه

29. شرکت پاکان سلامت پارس

30. شرکت سازه های ماندگار

31. شرکت تلاونگ خزر

32. شرکت ذوب شمال

1. دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان (پوشش استانی)

  Design by: Faranegar_e Golestan Engineering Group - 1392